Gözləntilərinizi müəyyən səbəblərə görə ödəməyən  məhsulların qaytarılması yaxud dəyişdirilməsi üçün aldığınız məhsulun çekini (zəmanətli məhsuldursa zəmanət talonun) satıcıdan tələb edin.Qanunvericilikdə göstərilən şəkildə məhsulları geri qaytara, nude cams hd dəyişdirə bilərsiniz

Kateqoriyalar