Gözləntilərinizi müəyyən səbəblərə görə ödəməyən  məhsulların qaytarılması yaxud dəyişdirilməsi üçün aldığınız məhsulun çekini (zəmanətli məhsuldursa zəmanət talonun) satıcıdan tələb edin.Qanunvericilikdə göstərilən şəkildə məhsulları geri qaytara,dəyişdirə bilərsiniz

Kateqoriyalar